Event | The current position of systems theory in Danish educational research (in Danish language)

Systemteoriens aktuelle position i dansk uddannelsesforskning

Systemteori og særligt den tyske sociolog Niklas Luhmann har igennem de sidste årtier haft stor indflydelse på dansk uddannelsesforskning. Både som videnskabsteoretisk udgangspunkt og som begrebslig ramme for at designe, gennemføre og formidle empiriske studier.

Imidlertid har teorien også været genstand for kritik fra andre forskningstraditioner. Kritikken har bl.a. hæftet sig ved systemteoriens udlægning som en antihumanistisk superteori, der reducerer samfundet til udelukkende at bestå af kommunikation – ikke af mennesker.

Yderligere forekommer der også forskellige udlægninger blandt uddannelsesforskere angående, hvilke muligheder og begrænsninger som anvendelse af systemteori omfatter.

Eksempelvis er der fortalere for systemteoretisk inspireret empirisk forskning, der undersøger læringseffekter af pædagogiske indsatser. Andre kritiserer sådanne tilgange for at være udtryk for klassisk systemteoretisk tænkning, og dermed i uoverensstemmelse med moderne systemteori og den kausalitetsforståelse Luhmanns teori indbefatter.

Men hvilke potentialer rummer systemteorien for kritisk forskning, og i hvilken grad er der blandt systemteoretisk-inspirerede forskere enighed om teoriens anvendelse og udsigelseskraft?

Der afholdes to webinarer med hensigten, at invitere til debat om systemteoriens aktuelle position i dansk uddannelsesforskning. På webinarerne præsenterer fremtrædende systemteoretikere og uddannelsesforskere deres forståelser af muligheder og begrænsninger, når Luhmanns systemteori gøres til afsættet for empirisk uddannelsesforskning.


På webinaret d. 8 december 2020 vil der være følgende oplæg:

Frihed og kausalitet i undervisning og læring
v/ Professor Lars Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet

“Strukturelle Defizite” – eller når pædagogikken bliver tømt for pædagogik
v/ Prorektor dr.pæd. Alexander von Oettingen, UC Syd

Luhmanns styringskritiske systemteori – et emancipatorisk projekt
v/ Lektor Grom Harste, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Læs mere om de enkelte oplæg her


På webinaret d. 13. januar 2021 vil der være følgende oplæg:

Mening som genstand for empirisk uddannelsesforskning
v/ Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Who is the observer?
v/ Lektor Hanne Knudsen, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse DPU, Aarhus Universitet

Epistemologisk ydmyghed og ambitiøst politisk ansvar
v/ Lektor Justine Grønbæk Pors, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

Læs mere om de enkelte oplæg her


Dato og tidspunkt

  • Webinar 1: 8. december 2020, kl. 14.00-17.00
  • Webinar 2: 13. januar 2021, kl. 14.00-17.00

Online deltagelse
Tilmeldte vil modtage et deltagelseslink på mail

Priser

  • 200 kr. for deltagelse i Webinar 1 og Webinar 2
  • 100 kr. for deltagelse i Webinar 1
  • 100 kr. for deltagelse i Webinar 2

Det er muligt at tilmelde sig begge dage eller den ene af de to dage.

Arrangører

  • DPU, Aarhus Universitet
  • Nationalt Center for Skoleforskning
  • UCL Erhvervakademi og professionshøjskole
  • Skandinavisk Luhmann Forum

Kontakt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s